ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดกิจกรรมค่าย สอวน.สาขาชีววิทยา ค่าย 1 ปีการศึกษา ...

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 โรงเรียนองครักษ์จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.สาขาชีววิทยา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประจำปี ศาลเจ้าพ่อองครักษ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนองครักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานการจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...

ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนองครักษ์นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com

×