ประกาศแจ้งความจำนงนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 เม.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 2852

 
เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนง >>>  https://admission.nextschool.io

คู่มือการรับสมัคร >>> https://drive.google.com/open?id=18QRekG-TtlnFlg81MmPYssy1_4ns2mnZ
 


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง