ยินดีต้อนรับครูใหม่ เข้าสู่รั้วแสดขาว ในภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 29 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 90
โรงเรียนองครักษ์ ยินดีต้อนรับครูใหม่ เข้าสู่รั้วแสดขาว ในภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
1.คุณครูสุพรรษา ศิริขันธ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.คุณครูจิรัตน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3.คุณครูเสาวลักษณ์ เสียงตรง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.คุณครูณัฐวดี ด้วงฉีด ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5.คุณครูศุภรัสมิ์ วิชัยรัตน์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
6.คุณครูอภิชญา สลับตาล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และการประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปี 2560 ที่ว่า "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนองครักษ์ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งนักเรียนทุกคนพร้อมใจรำลึกถึงบุณคุณของครู อาจารย์อย่างแท้จริง และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนและมีผลการเรียนดี โดยทางโรงเรียนองครักษ์ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณท่านทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ และนอกจากนี้มีการบรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยะธรรมแก่นักเรียนอีกด้วย ชมภาพทั้งหมดได้ที่ >>>https://www.facebook.com/pg/ongkharakschool/photos/?tab=album&album_id=739526332896675
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนองครักษ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ภาพกิจกรรมทั้งหมด Click ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/ongkharakschool/photos/?tab=album&album_id=628549610661015